Fővédnök:
Habsburg-Lotharingiai Mihály
főherceg

 


Introitus – Heinrich Isaac: Ad te levavi (Choralis Constantinus I.)

Kyrie  Heinrich Isaac: I. Missa Paschale (a6)

Graduale  Universi qui te exspectans (Graduale Pataviense, fol. 1)

Alleluia – Heinrich Isaac: Ostende nobis (Choralis Constantinus I.)

Credo – Heinrich Finck: Missa 6 voc.

Offertorium – Ad te Domine levavi (Graduale Pataviense, fol. 1v)

Sanctus – Heinrich Isaac: I. Missa Paschale (a6)

Agnus Dei – Heinrich Isaac: I. Missa Paschale (a6)

Communio – Heinrich Isaac: Dominus dabit (Choralis Constantinus I.)

Exitus – Orlando di Lasso: Alma redemptoris mater (a6)

Dominica I. Adventus

 

Advent I. vasárnapja

Belvárosi Főplébániatemplom (2008. november 30., 18.00)

1st Sunday of Advent

Inner City Parish Church (30. November, 2008. at 6.00PM)

Introitus

Ad te levávi ánimam meam: Deus meus in te confído, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei:étenim univérsi qui te exspéctant, non confundéntur.

 

Ps.Vias tuas, Dómine, demónstra mihi: * et sémitas tuas édoce me.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto † sicut erat in princípio et nunc et semper * et in sæcula sæculórum. Amen.

 

Introitus

Hozzád emelem lelkemet, Istenem, tebenned remélek; ne hagyd, hogy megszégyenüljek, s ellenségeim belőlem gúnyt űzzenek: hisz senki, aki tebenned bízik, meg nem szégyenül.

Ps.Utaidat, Uram, mutasd meg nekem s ösvényeidre taníts meg engem.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

 

Introitus

Unto thee, O Lord, will I lift up my soul; my God, I have put my trust in thee: O let me not be confounded, neither let mine enemies triumph over me. For all they that hope in thee shall not be ashamed.

Ps.Shew me thy ways, O Lord: and teach me thy paths.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

 

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Christe, eléison.

Christe, eléison.

Christe, eléison.

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Christ, have mercy
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.

Graduale

Univérsi qui te exspéctant, non confundéntur, Dómine. V) Vias tuas, ómine, notas fac mihi: et sémitas tuas édoce me.

 

Graduale

Uram, mindazok, kik téged várnak, meg nem szégyenülnek. V) Utaidat Uram, mutasd meg nekem, s ösvényeidre taníts meg engem.

Graduale

For all they that hope in thee shall not be ashamed. V) Shew me thy ways, O Lord: and teach me thy paths.

 

Alleluia

V) Osténde nobis Dómine misericórdiam tuam: et salutáre tuum da nobis.

 

Alleluia

V) Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat s add meg nekünk szabadításodat!

Alleluia

V) I will hearken what the Lord God will say concerning me : for he shall speak peace unto his people, and to his saints, that they turn not again.

 

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine, et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto;  passus et sepúltus est, et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et expécto resurrectiónem mortuórum et vitam ventúri sǽculi. Amen.

 

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

I believe in one God, The Father Almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible. And in one Lord, Jesus Christ, the Only-begotten Son of God. Born of the Father before all ages. God of God, Light of Light, true God of true God. Begotten, not made, of one substance with the Father. By whom all things were made. Who for us men and for our salvation came down from heaven. And became incarnate by the Holy Spirit of the Virgin Mary: AND WAS MADE MAN. He was also crucified for us, suffered under Pontius Pilate, and was buried. And on the third day He rose again according to the Scriptures. He ascended into heaven and sits at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead and His kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord and Giver of life, Who proceeds from the Father and the Son. Who together with the Father and the Son is adored and glorified, and who spoke through the prophets. And one holy, Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins and I await the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen.

 

Offertorium

Ad te Dómine levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei: étenim univérsi qui te exspéctnat, non confundéntur.

 

Offertorium

Hozzád emelem lelkemet, Istenem, tebenned remélek; ne hagyd, hogy megszégyenüljek, s ellenségeim belőlem gúnyt űzzenek: hisz senki, aki tebenned bízik, meg nem szégyenül.

 

 

Offertorium

Unto thee, O Lord, will I lift up my soul; my God, I have put my trust in thee: O let me not be confounded, neither let mine enemies triumph over me. For all they that hope in thee shall not be ashamed.

 

Sanctus, sanctus, sanctus Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra glória tua.

Hosánna in excélsis.

Benedíctus qui venit in nómine Dómini.

Hosánna in excélsis.

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.

Hozsanna a magasságban.

Áldott, aki jön az Úr nevében.

Hozsanna a magasságban.

Holy, Holy, Holy
Lord God of Hosts.
Heaven and earth are filled with your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is He Who comes in the Name of the Lord.
Hosanna in the highest.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

Lamb of God, Who take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, Who take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, Who take away the sins of the world, grant us peace.

 

Communio

Dóminus dabit benignitátem: et terra nostra dabit fructum suum.

Ps. 84:2-8, 10-12.

Benedixísti, Dómine, terram tuam: * avertísti captivitátem Jacob.

Remisísti iniquitátem plebis tuæ: * operuísti ómnia peccáta eórum.

Mitigásti omnem iram tuam: * avertísti ab ira indignatiónis tuæ.

Convérte nos, Deus, salutáris noster: * et avérte iram tuam a nobis.

Numquid in ætérnum irascéris nobis? * aut exténdes iram tuam a generatióne in generatiónem?

Deus, tu convérsus vivificábis nos: * et plebs tua lætábitur in te.

Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam: * et salutáre tuum da nobis.

Et super sanctos suos: * et in eos, qui convertúntur ad cor.

Verúmtamen prope timéntes eum salutáre ipsíus: * ut inhábitet glória in terra nostra.

Misericórdia, et véritas obviavérunt sibi: * justítia, et pax osculátæ sunt.

 

Communio

Az Úr megadja kegyelmét és földünk megtermi gyümölcsét.

Ps. 84:2-8, 10-12.

Kegyelmedet, Uram, kiárasztottad földedre, Jákob sorsát jóra fordítottad.

Néped bűnét megbocsátottad, minden vétkét betakartad.

Méltatlankodásodat visszavontad, haragod tüzét lelohasztottad.

Teremts újjá minket, Istenünk, tedd félre neheztelésedet, Szabadítónk!

Örökké neheztelni akarsz ránk, átterjed bosszúd minden nemzedékre?

Nem akarsz bennünket fölébreszteni, néped már nem ujjonghat többé benned?

Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, adj nekünk kegyesen szabadulást!

Igen, közel az üdvösség azokhoz, akik őt félik, s dicsőség lakik majd földjükön.

Az igazság és a hűség találkoznak, az igazságosság és a béke csókot vált.

Communio

The Lord shall shew loving-kindness: and our land shall give her increase.

Ps. 84:2-8, 10-12.

Thou hast forgiven the offence of thy people: and covered all their sins.

Thou hast taken away all thy displeasure: and turned thyself from thy wrathful indignation.

Turn us then, O God our Saviour: and let thine anger cease from us.

Wilt thou be displeased at us for ever: and wilt thou stretch out thy wrath from one generation to another?

Wilt thou not turn again, and quicken us: that thy people may rejoice in thee?

Shew us thy mercy, O Lord: and grant us thy salvation.

I will hearken what the Lord God will say concerning me: for he shall speak peace unto his people, and to his saints, that they turn not again.

Mercy and truth are met together: righteousness and peace have kissed each other.

 

Motetta

Alma Redemptóris Mater quae pervía cæli porta manes, et stella maris, succúrre cadénti, súrgere qui curat, pópulo: tu que genuísti, natúra mirante, tuum sanctum Genitórem, Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore Sumens illud Ave, peccatórum miserére.

 

Hermann Contractus - (1013-1054)

Motetta

Megváltónk kegyes anyja, kitárt szép mennyei ajtó, Csillag a tengereken, jöjj, vár a szegény elesett nép, Hogy fölkelni segéld, te, ki szülted szent csoda-módon Tennen örök Szülőd, te, ki Gábriel ajkai által Vetted a boldog Avét, szűz mindig, előbb is, utóbb is, Égi királyasszony, könyörülj meg minden esetten!

Motetta

Loving Mother of the Redeemer, who remains the gate by which we mortals enter heaven,
and star of the sea, help your fallen people who strive to rise:
You who gave birth, amazing nature, to your sacred Creator:
Virgin prior and following, taking from the mouth of Gabriel that Hail! have mercy on our sins.

 

Corvina Consort

www.corvinaconsort.fw.hu

Művészeti vezető: Kalmanovits Zoltán

Andrejszki Judit, Pintér Ágnes

Draskóczy Balázs, Pászti Károly

Kalmanovits Zoltán

Demjén András