Fővédnök:
Habsburg-Lotharingiai Mihály
főherceg

 


Introitus – Heinrich Isaac: Dilexisti iustítiam (Choralis Constantinus III.)

Kyrie   XII. Missa de Virginibus

Graduale  Dilexisti iustítiam (Graduale Pataviense, fol. 163v)

Alleluia – Heinrich Isaac: Diffúsa est grátia (Choralis Constantinus III.)

Offertorium – Offeréntur regi (Graduale Pataviense, fol. 167)

Sanctus – XII. Missa de Virginibus

Agnus Dei – XII. Missa de Virginibus

Communio – Heinrich Isaac: Diffúsa est grátia (Choralis Constantinus III.)

Exitus – Heinrich Isaac: Exultent fíliæ Sionsequentia de una s. virgine (Choralis Constantinus III.)

 

S. Luciae

 

Szent Lúcia

Szt. Mihály Templom (2008. december 13., 16.00)

St. Lucy

St. Micael’s Church (13. December, 2008. at 4.00PM)

Introitus

Dilexisti iustítiam et odísti iniquitátem propterea unxit te Deus, Deus tuus óleo lætítiæ præ consórtibus tuis.

Ps. Eructávit cor meum verbum bonum dico ego ópera mea regi.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto † sicut erat in princípio et nunc et semper * et in sæcula sæculórum. Amen.

 

Introitus

Szereted az igazságot és gyűlölöda gonoszságot, azért kent fel az Isten, a te Istened, az öröm olajával, társaid felett.

Az én szívem ünnepi szózattól árad: zengem dalomat a Királynak.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

 

Introitus

Thou lovest righteousness, and hatest wickedness: therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness.

Ps. I speak of the things which I have made unto the King.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

 

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Christe, eléison.

Christe, eléison.

Christe, eléison.

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

 

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Christ, have mercy
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.

Graduale

Dilexisti iustítiam et odísti iniquitátem. V) Propterea unxit te Deus, Deus tuus óleo lætítiæ.

 

Graduale

Szereted az igazságot és gyűlölöda gonoszságot. V) Azért kent fel az Isten, a te Istened, az öröm olajával.

Graduale

Thou lovest righteousness, and hatest wickedness: therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness.

Alleluia

V) Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit Deus in ætérnum.

 

Alleluia

V) Kedvesség ömlik el ajkadon, azért áldott meg téged örökre az Isten.

 

Alleluia

V) Full of grace are thy lips, because God hath blessed thee for ever.

 

Offertorium

Offeréntur regi virgines post eam proxime eius offerentur tibi.

 

Offertorium

Szűzi társnői követik a királyhoz, követik őt hozzád társnői.

 

Offertorium

She is led to the king, with the young women, her friends.

 

Sanctus, sanctus, sanctus Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra glória tua.

Hosánna in excélsis.

Benedíctus qui venit in nómine Dómini.

Hosánna in excélsis.

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.

Hozsanna a magasságban.

Áldott, aki jön az Úr nevében.

Hozsanna a magasságban.

Holy, Holy, Holy
Lord God of Hosts.
Heaven and earth are filled with your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is He Who comes in the Name of the Lord.
Hosanna in the highest.

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

Lamb of God, Who take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, Who take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, Who take away the sins of the world, grant us peace.

 

Communio

Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit Deus in ætérnum.

Ps. 44:2,11-16

Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.

Lingua mea cálamus scribæ, velóciter scribéntis.

Astitit regína a dextris tuis investítu deaurátio: circúmdata varietáte.

Audi fília, et vide, et inclína aurem tuam: et oblivíscere pópulum tuum, et domum patris tui.

Et concupíscet Rex decórem tuum: quóniam ipse est Dóminus, Deus tuus, et adorábunt eum.

Et fíliæ Tyri in munéribus vultum tuum deprecábuntur: omnes dívites plebis.

Omnis glória ejus fíliæ Regis ab intus, in fímbriis áureis circumamícta varietátibus.

Adducéntur regi virgines post eam: próximæ ejus afferéntur tibi.

 

Communio

Kedvesség ömlik el ajkadon, azért áldott meg téged örökre az Isten.

Ps. 44:2,11-16

Az én szívem ünnepi szózattól árad: zengem dalomat a Királynak.

Nyelvem, mint a gyorsírónak tolla.

Királyok leányai a te díszes udvarodban, jobbodon a királyné, Ofír aranyával ékesen.

Halljad, leányom, és lássad, és hajtsd ide füledet, felejtsd el népedet és atyádnak házát!

Mert kívánja a Király a te szépségedet, hódolj neki, mert ő a Te Urad, Istened.

Tírusz leányai ajándékokkal jönnek, orcádat esdik a népek gazdagai.

Mily dicsőséges bensejében a király leánya, arannyal átszőtt ruhát öltött.

Sokszínű öltözetben vezetik őt a királyhoz, szüzek követik, az ő társai, és bevezettetnek, Uram, tehozzád.

Communio

Full of grace are thy lips, because God hath blessed thee for ever.

Ps. 44:2,11-16

I speak of the things which I have made unto the King.

My tongue is the pen: of a ready writer.

upon thy right hand did stand the queen in a vesture of gold, wrought about with divers colours.

Hearken, O daughter, and consider, incline thine ear; forget also thine own people, and thy father’s house.

So shall the King have pleasure in thy beauty: for he is thy Lord God, and worship thou him.

And the daughter of Tyre shall be there with a gift: like as the rich also among the people shall make their supplication before thee.

The King’s daughter is all glorious within: her clothing is of wrought gold.

She shall be brought unto the King in raiment of needle-work: the virgins that be her fellows shall bear her company, and shall be brought unto thee.

 

Motetta

Exultent filiæ Sion in rege suo

Nescientes thorum delicti crimine sordidatum.

Quarum, Christe, sponsus virginum, virginis es filius,

Cujus gratia mira opera

in sanctis tuis sunt edita,

Ut das cernere hac in virgine,

cujus hæc festa sunt hodie,

Quæ fragili sexu femineo

viriliter carnis jure domito

Angelicam hic vitam duxerat in carne, dum præter carnem vixerat,


Hoc miratur serpens antiquus, calcaneum eius observabat callidus.

Quod nocere dum machinatur,

sub pedibus feminæ caput eius teritur.

Insidias hostis hanc, Christe, docuisti

virginem vincere in prima congressione,

Dum non consentiret, sed illi resisteret, vincere qui solet tentatus, si non repugnet.

Quem hæc virgo resistens a se fecit fugere,

Quo fugato appropinquavit tibi, Domine.

Nunc inter virgines adducta post eam, quæ mater est intacta,

virginum virginis Mariæ digna est pedissequa.

Te agnum sine macula jam sequitur stola candida, filium virginis, quocunque virginum flos erit.

Hujus intercessione tu nos tuere.

Motetta

 

Motetta

 

 

Corvina Consort

www.corvinaconsort.fw.hu

Művészeti vezető: Kalmanovits Zoltán

Andrejszki Judit

Draskóczy Balázs

Pászti Károly

Kalmanovits Zoltán